İncelediğiniz Sayfa: Biyolojik Takvim > BİYOLOJİK TAKVİM NEDİR?       Sayfanın Konusu: Biyolojik Takvim İle Cinsiyet Tahmini
facebook twitter googleplus iletisim
Bebek Cinsiyet Dönemi Hesaplama Aracı (Biyolojik Takvim)
Annenin Doğum Tarihi
Babanın Doğum Tarihi

Biyolojik Takvim Nedir?


Bilimsel bir dayanağı olmayan geleneksel bir yöntemdir. Bu yöntemle sadece anne ve babanın doğum tarihleri ile ailenin erkek veya kız çocuğuna sahip olacağı tahmin edilen dönemlere ulaşılabilmektedir. Çok eskiye dayanan ve son temsilcisinin yaklaşık 30 yıldır başarıyla uyguladığı bir cinsiyet tahmin yöntemidir. Bu yönteme göre insanların doğumuyla birlikte çalışmaya başlayan bir biyolojik takvim vardır. Bu takvim erkek ve kadınlar için farklı işlemektedir. Erkek ve kadınların erkek ve kız çocuğuna sahip olacağı belli dönemlerin varlığı kabul edilir. Örneğin bir kadın hem annenin hem de babanın erkek çocuğuna sahip olacağı bir dönemde hamile kalırsa bu takvime göre çocuğun erkek olması beklenir. Bu takvime göre 4 farklı dönemden bahsedilebilir.

1 - Kız Dönemi

Bu dönemde hem anne hem de baba kız dönemindedir. Anne bu dönem içerisinde hamile kalırsa biyolojik takvime göre kız çocuğuna sahip olması beklenir.

2 - Erkek Dönemi

Bu dönemde hem anne hem de baba erkek dönemindedir. Anne bu dönem içerisinde hamile kalırsa biyolojik takvime göre erkek çocuğuna sahip olması beklenir.

3 - Ara Dönem

Ara dönemler anne va baba adayının farklı cinsiyet dönemlerinde olduğu dönemlerdir. Ara dönemlerde biyolojik takvime göre çocuğun cinsiyeti hakkında tahmin yapmak zordur. Eğer çocuk ailenin ilk çocuğuysa biyolojik takvime göre çocuğun cinsiyeti babanın içinde bulunduğu cinsiyet dönemine daha yakındır. Eğer ailenin daha önce ara dönemde doğmuş bir çocuğu varsa ona bakılır. Örneğin bu çocuk kız ve anne kız baba ise erkek döneminde ise ara dönemde çocuğun cinsiyetini annenin belirleme olasılığı daha yüksek demektir. Daha önceki çocukların hangi cinsiyet dönemine denk geldiğini incelemek için biyolojik takvim test sayfasını kullanın. Ara dönemi iki farklı bölümde inceleyeceğiz.

a )

İlk olarak annenin kız babanın ise erkek döneminde olduğu ara dönemden bahsedelim. Bu dönemde biyolojik takvime göre cinsiyet tahmini yapmak zordur.

b )

Ara dönemlerden ikincisi annenin erkek babanın ise kız döneminde olduğu ara dönemdir. Bu dönemde de biyolojik takvime göre cinsiyet tahmini yapmak doğru değildir.